08.08.2022 -Akademi Derneğine Hoş Geldiniz

ÖRNEK SORULAR

Peygamberimizin hayatını inceleyen ilmin adı nedir?

a- Hadis    b-Siyer    c- Fıkıh     d- Tefsir

 Cahiliye devrinde Kabe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir?

a- Divan     b- İnşa   c-Muallaka-i Seba     d- Beyit

Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?

 a- Fiten     b- Gazve       c- Ficar      d- Seriyye

Şehirlerde yerleşik hayat süren Araplara ne ad verilir?

a-Hadari     b- Bedevi     c- Ensar    d- Göçebe

Köle iken Müslüman olan, Efendisi Ümeyye tarafından pek çok işkenceye maruz bırakılan, ilk müezzinimiz kimdir?

 a- Ebu Fükeyhe  b- Habbab b. Eret    c-Ammar b. Yasir d-Bilal-i Habeşi